Image Promo description

Register to use our site and access free newsletters, book events and lots more.

You don't have to be a member to use our site. Already registered? Login here

Become a member today

The Chartered Institute of Housing is the independent voice for housing and the home of professional standards

Angen am hawl i gartref digonol yn nhymor nesaf Senedd Cymru i ddod â'r argyfwng tai a digartrefedd i ben

22/09/2020


Heddiw mae CIH Cymru'n lansio ei maniffesto Senedd Cymru 'Cefnogi Tai 2021' sy'n amlinellu'r syniadau polisi y gofynnir i bob plaid wleidyddol yng Nghymru eu cynnwys yn eu hymrwymiad i'r cyhoedd yng Nghymru wrth ymgyrchu tuag at a'r tu hwnt i etholiad Senedd Cymru fis Ebrill nesaf.

Mae'r maniffesto wedi cael ei greu mewn ymgynghoriad ag ystod eang o weithwyr tai proffesiynol ac mae'n darparu syniadau go iawn i fwyafu'r effaith y gall gweithwyr tai proffesiynol ei chael yn eu rolau o weithio gyda chymunedau ar draws Cymru a'u cefnogi.

Nodwedd bennaf y maniffesto yw ymgorffori'r hawl i gartref digonol yng nghyfraith Cymru, fel y gall pawb gael mynediad i rywle diogel a fforddiadwy i'w alw'n gartref. Gofynnir i bleidiau gwleidyddol ymrwymo i:

• Baratoi'r proffesiwn tai at y dyfodol trwy greu strategaeth gweithlu

• Sefydlu Partneriaeth Werdd gyda'r sector

• Cefnogi gwelliannau mewn rhentu preifat ar gyfer landlordiaid a thenantiaid

• Mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â thai cymdeithasol a hybu effaith gadarnhaol cymunedau amrywiol

Meddai Matt Dicks, cyfarwyddwr cenedlaethol CIH Cymru:

“Mae ein maniffesto'n deillio o sgwrs barhaus gyda gweithwyr tai proffesiynol sy'n gweithio ar bob lefel yn y sector. Rydym yn credu y byddai'r hyn yr ydym yn gofyn amdano'n gwneud gwahaniaeth go iawn i sut mae pobl yn cael mynediad i gartrefi yng Nghymru a'u profiadau wedi hynny. Mae'r hyn rydym yn galw amdano'n targedu gweithredu mewn nifer o feysydd gan gynnwys sut rydym yn meithrin y sgiliau y mae eu hangen ar weithwyr tai proffesiynol nawr ac yn y dyfodol, sut rydym yn symud yn gyflym tuag at sector sy'n fwy gwyrdd ac yn llesol i'r amgylchedd a harneisio cefnogaeth y cyhoedd yng Nghymru i weld cynnydd pwrpasol tuag at fynd i'r afael â'r argyfwng tai yn ystod tymor nesaf Senedd Cymru a'r tu hwnt."

Mae'r maniffesto


Please log in to comment

Your comments

No comments made yet
 

Join today

We’re here to help you make a difference. Join CIH today and discover your potential

 

Fire safety

All the latest info and fire safety resources for housing professionals

 

The new housing apprenticeships

With a century of experience equipping housing professionals with the skills they need to do the brilliant work they do, we can help you make the most of the new housing apprenticeships – whatever stage of the journey you are at.